Aquest espai, viu i en constant moviment, recull i mostra els blocs de notes de pintors, dibuixants i escultors; els esbossos de coreògrafs i escenògrafs; les correccions i modificacions que fan poetes, novel·listes i traductors en els seus textos; les anotacions que realitzen els músics en les seves partitures; els croquis i apunts dels diferents plans cinematogràfics i altres gènesis dels diferents àmbits de la creació.


Vol evidenciar aquell moment, amb totes les imperfeccions i matisos que això comporta, abans que el creador doni per finalitzada la seva obra. Alguns d’aquests projectes potser mai és realitzaran i d’altres, podem cercar l’obra definitiva de l’artista.


Este espacio, vivo y en constante movimiento, recoge y muestra los blocs de notas de pintores, dibujantes y escultores; los esbozos de coreógrafos y escenógrafos; las correcciones y modificaciones que hacen poetas, novelistas y traductores en sus textos; las anotaciones que realizan los músicos en sus partituras; los croquis y apuntes de los diferentes planos cinematográficos y otras génesis de los diferentes ámbitos de la creación


Quiere evidenciar aquel momento, con todas las imperfecciones y matices que esto comporta, antes de que el creador dé por finalizada su obra. Algunos de estos proyectos quizás nunca se realizarán y otros, podemos buscar la obra definitiva del artista.

J.M. Calleja / Jordi Cuyàs / Jaume Simon. 2013

bloc in progressindex_autors.htmlindex_autors.htmlshapeimage_1_link_0
CAPS.A.10index_autors.htmlshapeimage_2_link_0
index_autors.html

This constantly changing, lively area features and displays the notepads of painters, comic book artists and sculptors; the draft plans of choreographers and set designers; the corrections and changes made by poets, novelists and translators to their texts; notes made by musicians on their scores; the sketches and notes taken for different cinematographic shots and other origins of the various fields of the work.

 

This website aims to highlight the moment before the artists deems his/her work to be complete, with all the imperfections and nuances this involves. Some of these projects may never be completed while in others we can actually recognise the artist’s final work.

Presentació de la primera temporada CAPS.A.10 bloc in progress

Edifici Espenyes, Can Xammar.

Mataró, 20 d’abril de 2013